Kontakt

Rumy degustuje a recenzie pripravuje - Vladimír Rejholec (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Správne fungovanie portálu zabezpečuje:

spoločnosť Rekra s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01, Nitra
IČO: 46826092
DIČ: 2023602592
IČ DPH: SK2023602592
Zapísaná na Okr. súd v Nitre I oddiel Sro, vl. č.32650/N
email: info@rekra.sk
tel.: +421 902 359 180 (číslo neslúži na účely predaja, nie sme predajcom)