Slovník a fakty

A | B | C | E | M | O | P | R | S | X

 

Agricole

Agricole v preklade z francúzštiny znamená poľnohospodársky rum, ktorého termín historicky pochádza z karibských ostrovov a z ostrovov fancúzskych kolónií (Napríklad: Rumy z oblasti Martinik). Tento termín patrí rumu vyrábaného z cukrovej trstiny.

 

Blend, Blended

Blend vo výsledku znamená, že majster blender zmiešal niekoľko typov, alebo ročníkov rumov rovnakej značky. Miešaním sa snažil docieliť čo najlepšiu vônu a chuť výsledného rumu. Takto vytvorený rum sa môže podľa zvolenej receptúry nechávať ešte dozrievať v sudoch po ľubovoľne zvolenú dlhú dobu.

 

Column still, Continous still

Ide o destilačné stĺpy, alebo kolóny. Destilačné zariadenia tohto typu sa používali hlavne v španielských kolóniách.

 

Cachaça

Je to brazílsky národný alkoholicý nápoj, ktorému sa hovorí aj brazílsky rum. Vyrába sa zo samotnej šťavy cukrovej trstiny a nie z melasy. Cukrová múčka sa najprv vylisuje, z ktorej sa jeho šťava nechá vykvasiť. Následne prejde riedením a filtráciou. Proces výroby výsledného rumu je rovnaký ako u klasických rumov.

 

Egalizácia (sceľovanie)

Znamená kombinovanie dvoch alebo viacerých rumov patriacich do rovnakej kategórie, ktoré sa líšia len malými rozdielmi v zložení spôsobenými jedným alebo viacerými faktormi:

a) spôsobom prípravy,

b) použitím destilačných prístrojov,

c) časom zrenia alebo stárenia,

d) zemepisnou oblasťou výroby.

 

Melasa (cukrová, trstinová)

Ide v podstate o odpad (vedlajší produkt), ktorý vzniká pri výrobe cukru zahrievaním cukrovej trstiny. Počas výroby cukru sa vyextrahovaná šťava z cukrovej trstiny varí a chladí, kým sa cukry nevykryštalizujú a nevyzrážajú. Sirup, ktorý po tejto kryštalizácii ostane sa nazýva melasou.

 

Overproof

História tohto termínu sa datuje zo storočí, kedy ešte britskí námorníci dostávali prídel rumu. V momente ako sa stal rum pre námorníkov normou, tak sa začali obávať, že by tieto prídely mohli byť oslabené na kvalite alkoholu pre zvyšujúci sa záujem. Preto vymysleli systém kontroly kvality rumu. Ten začali miešať v malých dávkach so strelným prachom, ktorý sa nachádzal na palube ich lodi. Táto zmes sa potom zapálila, aby zistili či sa dokáže strelný prach vznietiť. Pokiaľ by sa táto zmes nezapálila, tak vedeli, že bol rum "oslabený" vo svojej percentuálnej sile alkoholu. Námorníci veľmi dobre tušili, že táto metóda je spoľahlivá. Pretože zo skúsenosti vedeli, že keby sa streľný (alebo pušný) prach stretol s vodou, tak sa stal nepoužiteľným. Z tejto metódy mali námorníci "dôkaz", že ide o silný rum, ktorý nebol oslabený. A presne z takéhoto dôkazu vznikol termín "overproof", čo v zásade znamená, že rum je horľavý.

 

Pot still

Je pomenovanie kotlíkového destilačného zariadenia, ktoré sa používalo/používa v bývalých britských impériách.

 

Rozdelenie rumov podľa farby

Rumy sa delia podľa farby Biele (Blanco, Planas, alebo Bianco), Tmavé (Dark), alebo Zlaté (Oro). V niektorých prípadoch sa môžete stretnúť aj s označením Spiced (Spice, Korenené).

 

Rum, Rhum Ron,...

Označenia Rum, Rhum, Ron je rovnaké pomenovanie pre slovo "Rum" ale v rôznych jazykoch.

 

Reserva, Reserva exclusiva

Ide o označenie rumu, ktorý je najlepší zo svojho ročníku.

 

Solera

Solera (alebo aj riadené starnutie rumu) pochádza zo španielskeho jazyka a jeho voľný preklad ho popisuje ako "k zemi". Je to špeciálne vrstvenie ľubovolného počtu sudov do pyramídy rovnakého druhu, ale rôzneho veku. Najstarší rum sa nachádza na najnižšom poschodí, zatiaľ čo najmladší na tom najvyššom. Najstarší rum sa plní do fliaš a rum v sudoch nad ním sa prelieva do suda kde sa nachádzal pred tým starší rum. Tento spôsob sa opakuje so všetkými sudmi až kým sa nevyprázdni sud s najmladším rumom na vrchu. Do najvyššie umiestneného suda sa naleje opäť najmladší rum priamo po destilácii a celý proces zrenia sa zopakuje. Tento proces je pracný, ale rumy tak získavajú prirodzenú sladkosť. Tento postup sa opakuje veľa rokov pokiaľ vznikne finálny rum. Niekedy sa aj takto vytvorený rum ešte dáva dozrievať na ďalší čas.

Metóda Solera

Foto: Wikipedia

 

Single Barrel, alebo Single cask

Je označenie rumov, ktoré sa nemiešajú (nejde o blendy), zrejú v dubových sudoch a rovno po dozretí sa napĺňajú do fliaš. Rumy sa po destilácii stáčajú priamo do sudu. Nie je riedený vodou a ani miešaný s iným rumom.

 

XO

Skratka XO znamená Extra Old (extra starý) rum. Tento pojem ale nemá ustálené pravidlá a vo väčšine prípadov sa už ani veľmi nepoužíva.